Jaqueline Cramer

Spreker, dagvoorzitter, panellid, interviewer

“Duurzaam denken en doen is noodzaak”

Jaqueline Cramer

 

Sinds mijn 18e jaar is mijn missie: bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen. Mijn aanpak is altijd geweest om abstracte ideeën over milieu en duurzaamheid om te zetten in praktische initiatieven.

Eerst richtte ik me op vergroting van de maatschappelijke aandacht voor milieuproblemen via mijn baan aan de universiteit en bestuursfuncties in de milieubeweging. Vanaf de jaren 90 werkte ik vooral binnen het bedrijfsleven aan integratie van milieu in de bedrijfsstrategie en aan duurzaam ondernemen. Ik heb met meer dan 150 bedrijven intensief samengewerkt. Bij Philips en AkzoNobel werkte ik achtereenvolgens 2 jaar fulltime. Mijn drijfveer was om milieu hoog op de agenda van bedrijven te krijgen. Met die achtergrond ben ik Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geworden van 2007-2010. Na mijn ministerschap heb ik mijn aandacht verschoven naar het thema duurzame stedelijke ontwikkeling, omdat de uitvoering van beleid vooral op lokale en regionale schaal plaatsvindt. Daar kan ik samen met kennisinstellingen, overheden, burgers en bedrijfsleven bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en energie-neutrale steden. Mijn rol door de jaren heen is ‘brain connector’, iemand die groepen in de samenleving met elkaar verbindt en verenigt rond het thema duurzaamheid. Daarnaast heb ik mij ingezet in uiteenlopende nevenfuncties binnen de overheid, SER, bedrijfsleven en NGO wereld.

Thema’s:

Afval en grondstoffen (circulair, biobased economy)

Energie en Energietransitie

Water en waterbeheer

Weer en Klimaatverandering

Bouw en infrastructuur

Duurzaam ondernemen

Politiek en samenleving

Gedrag en gedragsverandering

Talen:

Nederlands, Engels

Tarief:

Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg

Rol:

Spreker, dagvoorzitter, panellid, interviewer