Dirk Groot

Spreker, panellid

“Duurzaamheid zit in de kleine dingen”

Dirk Groot

 

Dirk gebruikt zijn strijd tegen zwerfafval als metafoor voor de manier waarop we op een eenvoudige manier duurzamer kunnen leven door kleine dingen te veranderen.

Dirk (De Zwerfinator) raapt zwerfafval. Niet stilletjes en stiekem, maar nogal fanatiek en met veel trots en tamtam. Pas nadat hij zwerfafval ging oprapen uit ergernis werd hij zich bewust van de manier waarop we met de aarde omgaan. En hij werd een blij mens. Sindsdien doet hij zijn stinkende best om andere mensen ook bewust en blij te maken.

Hij doet dit door mensen fysiek en virtueel mee te nemen bij het #zwerfie rapen, door ze te verleiden zelf zwerfafval op te rapen en door ze te vertellen over de oorzaken en gevolgen van dit probleem. En dit allemaal in combinatie met bijzondere invalshoeken, een gezonde dosis humor, ongein en positiviteit. Want saai en boos verveelt snel. Duurzamer kunnen we het maken, leuker ook.

Zwerfafval en plastic soep ontstaan door kleine, onbewuste en zelfs evolutionair bepaalde handelingen. We kunnen het ook tegengaan door kleine handelingen. Wie dat inziet, begrijpt dat we op veel terreinen makkelijk duurzamer kunnen leven door kleine herhalende handelingen aan te passen.

Dirk kan hier uren en vol passie over vertellen. Maar liever nog neemt hij zijn gehoor gewoon mee naar buiten om zwerfafval op te rapen. Niet om de buurt op te ruimen, maar om de mensen te laten zien en ervaren wat hij bedoelt. Want zien en doen is bewust worden.

Thema’s:

Afval en grondstoffen (circulair, biobased economy)

Gedrag en gedragsverandering

Talen:

Nederlands, Engels, Duits

Tarief:

Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg

Rol:

Spreker, panellid